Бібліотека Української державної академії залізничного транспорту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Української державної академії залізничного транспорту

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ Засн. 1930 у Харкові як б-ка Ін-ту інж. транспорту (нині Залізничного транспорту академія Українська державна). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 686 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 429 244 книги, 2688 автореф. дис. і дис., 16 444 спец. види наук.-тех. літ-ри і документів, 3204 мікрофіші, 22 542 прим. період. вид. Є обмін. фонд (4631 прим.). На електрон. носіях зберігається 80 тис. книг. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань автоматизації та зв’язку на транспорті, буд-ва залізниць, колійних робіт, залізнич. станцій, машинобудування, техніки та тех. науки в цілому. Фонд рідкіс. книги нараховує 1593 од. зберігання. Серед цих вид. – «Заметки о механическом устройстве железныхъ дорогъ» О. Бородіна (С.-Петербургъ, 1875, вып. 1), «Элементарная теорія и расчетъ железніхъ стропильніхъ и мостовыхъ фермъ» А. Ріттера (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1875), «Организація и администрація службы тяги и ремонта подвижного состава на железныхъ дорогахъ» О. Бемзи (Пенза, 1881). Є 2 чит. зали, 5 абонементів. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Б-ка видає рекомендац. списки літ-ри на допомогу дипломному і курсовому проектуванню, бібліогр. покажч. «Праці професорсько-викладацького складу Академії». Б-ка проводить наук.-практ. конф., зокрема «Бібліотечно-інформаційний маркетинг» (1994), «Наук.-тех. б-ка Харків. держ. академії залізнич. транспорту: учора, сьогодні, завтра» (2000). Багато років роботи б-ці присвятили її директори – Ф. Мальцева (1934–58) та Г. Задорожна (1958–82). Нині дир. б-ки В. Жукова (від 1994).

К. П. Начарян

Стаття оновлена: 2003