Бібліотека Української державної інженерно-педагогічної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Української державної інженерно-педагогічної академії

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1958 як б-ка Укр. заоч. політех. ін-ту у Харкові (нині Інженерно-педагогічна академія Українська державна). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад мільйон прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема понад 246 тис. прим. наук., понад 694 тис. прим. навч., 45 906 – худож. літ-ри, а також автореф. дис., дис.; комплектується літ-рою з питань машинобудування, енергетики, хім. та електротехнології, технології зварювання, гірн. справи, швейного вироб-ва, з педагогіки, історії та культури, сусп.-політ. та екон. питань. 8 абонементів, 5 чит. залів, розташ. також у філіях у містах Стаханов Луган. обл., Артемівськ та Слов’янськ Донец. обл. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., період. видань, нумераційного держстандартів, навч.-метод. літ-ри, авторефератів і дис., іноз. літ-ри тощо) і картотек (системат., книгозабезпечення новою літ-рою, праць учених Академії, історії Академії, краєзнавчої). Від 1999 ведеться електрон. каталог, електронні бази даних «Проблеми освіти», «Друковані видання вчених Академії». Важливу роль у створенні й розвитку б-ки відіграли директори Т. Іванова (1965–83), Л. Цимбал (від 1984), заст. дир. В. Сосіпатрова, перший бібліотекар Н. Шагаєва.

Л. С. Цимбал

Стаття оновлена: 2003