Бібліотека української літератури у Москві - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека української літератури у Москві

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ У МОСКВІ́ Засн. у 1920-х рр. як Центр. укр. б-ка Москви (за деякими даними – 1918, припинила існування 1938). У 1949 залишки книг укр. мовою було передано б-ці Львів. ун-ту, деякі з них повернуто до Москви. Відновила роботу 17 грудня 1989 з ініціативи Укр. молодіж. клубу та укр. громадськості Москви. Від 2000 – Держ. б-ка укр. літ-ри. Фонд містить понад 50 тис. од. зберігання, зокрема бл. 20 тис. прим. книг, 14 тис. прим. журналів та видань, що продовжуються, 980 річних комплектів газет (серед них – колекція газет громад.-політ. об’єднань від поч. 1990-х рр.), а також карти, ноти, видання образотвор. мист-ва, аудіо- та відеозаписи, рукописи. Від 1997 передплачує понад 130 назв газет та 150 назв журналів і видань, що продовжуються. У фонді б-ки – книги з історії, мист-ва, мовознавства, релігії, худож. літ-ра укр., рос., польс., англ. та ін. мовами. Зберігаються рідкісні та цінні видання від 1842, зокрема твори класиків укр. літ-ри, «Украинские анекдоты» П. Ільїна, «Поезії» М. Устияновича з дарчим написом Я. Головацького О. Бодянському, 1-е вид. зб. «Лихо з розуму» (уклав В. Чорновіл, Париж, 1967) тощо. Б-ка здійснює видавн. діяльність. Засн. серію «Палаты Мазепы»: видано кн. «Філософ з головою хлопчика: за маловідомими сторінками творчої спадщини В. Поліщука» В. Крикуненка (1997), «І тільки незмінна книга: До 10-річчя відновлення діяльності Б-ки укр. літ-ри у Москві» Ю. Кононенка, Є. Білошицької та В. Слюсарчука (1999, рос. перекл. і доп. – 2000); брошуру «Краса Украины: Хроника жизни и творчества художницы Е. В. Белокур (1900–61): К столетию со дня рождения» (2000). У 1994–97 користувачам б-ки розсилався електрон. «Інформ. бюлетень», який інформував про заходи б-ки та укр. громад. орг-цій. Від грудня 1996 web-сторінка б-ки містить темат. списки видань, аудіовізуал. матеріалів, нових надходжень. Від 1997 щомісяця виходить бюл. нових надходжень. Б-ка проводить зустрічі з гостями з України та зх. укр. діаспори, дипломатами, літ. вечори, зокрема проведено вечори до 100-річчя від дня народж. В. Поліщука та Є. Плужника, 190-річчя О. Бодянського. Від 1996 щонеділі у б-ці проходять заняття неділ. школи Укр. нац.-освіт. центру. Від 1989 б-ка проводить виставки книг: 1993– 97 у посольстві України в РФ, від 1998 – в Культур. центрі України в Москві. Виставки «Історія Козаччини» організовано спільно з Держ. публ. істор. б-кою РФ, «Голодомор–33» – з Рос. держ. б-кою. 1997, 1999 та 2002 на матеріалах фонду б-ки організов. виставки «Україна книжкова» у Рос. держ. б-ці; 1999 – «Україна 2000: від “Чумацького воза” до “Чумацького шляху”» – у Зоряному містечку. Виставки газет укр. орг-цій РФ експонувались у Публ. б-ці ім. Лесі Українки у Києві (1997) та Мін-ві інформації України (1999). Дир. В. Слюсарчук.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2003