Бібліотека української медичної стоматологічної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека української медичної стоматологічної академії

БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НСЬКОЇ МЕДИ́ЧНОЇ СТОМАТОЛОГІ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1921 як б-ка Полтав. одонтологічного ф-ту Харків. мед. академії, від якого починає свою історію Медична стоматологічна академія Українська. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 368 475 прим. укр., рос., англ., нім., франц., латин. мовами, зокрема 297 713 книг, 41 513 період. вид., 638 спец. видів, 7596 автореф., 230 дис., 6406 іноз. видань; комплектується літ-рою з питань медицини, біології, суміж. дисциплін. Є 2 абонементи, 3 чит. зали, зокрема Інтернет-зал. Укладено каталоги: 2 абетк., системат., предмет., топогр.; картотеки: «Історія України», «Академія на шпальтах період. видань» (від 1967), «Наукові праці викл. Академії» (від 1951), «Істор. особи: персоналії» (від 1951) та ін. Дир. б-ки Н. Пилипенко (від 1983).

Г. М. Григоращенко

Стаття оновлена: 2003