Бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини

БІБЛІОТЕ́КА У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. П. Тичини Засн. 1930 в Умані як б-ка Ін-ту соц. виховання (нині Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Напередодні 2-ї світ. війни фонд становив бл. 100 тис. т., під час війни знищено бл. 75 тис. книг. Нині у структурі б-ки: відділи (обслуговування, бібліогр., комплектування і обробки літ-ри), абонемент, 4 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 345 597 прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема понад 210 тис. книг, 54 тис. період. вид., 10 295 іноз. вид., 87 раритет. вид.; комплектується літ-рою з питань педагогіки, біології, географії, техніки, філології, фізики, економіки, естетики, математики, сусп.-політ. наук, худож. літ-рою. Серед цінних вид. зберігаються «Русскогреческий словарь» (Москва, 1869), «Всеобщая история литературы» (т. 1, С.-Петербургъ, 1879), «Очеркъ теоретической астрономіи» М. Хандрикової (К., 1883), «Изъ записокъ русской грамматики» (Х., 1888), «История русской литературы» (т. 2, С.-Петербургъ, 1898). Створено абетк. та системат. каталоги, картотеки наук. праць викл. Ун-ту, газетножурн. статей, краєзнавчу. Б-ка проводить виставки нових надходжень та тематичні, Дні інформації, усні журнали на різноманітні теми тощо. Зав. б-ки Л. Гоменюк (від 1994).

Н. М. Шлапацька

Стаття оновлена: 2003