Бібліотека Уманської державної аграрної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Уманської державної аграрної академії

БІБЛІОТЕ́КА У́МАНСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРА́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1844 в Одесі як б-ка Гол. уч-ща садівництва, від якого починає свою історію Уманська державна аграрна академія. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус наукової. У 1930-х рр. фонд нараховував 50 тис. прим., 1941 – 100 тис. од. зберігання. Під час 2ї світ. війни частину книг було врятовано завдяки зусиллям працівників б-ки та Академії В. Пашиної, В. Горячової, М. Латюка, М. Коцюбинського. Нині у структурі б-ки 3 відділи: обслуговування (абонемент, 2 чит. зали), довідк.-бібліогр., комплектування і наук. обробки літ-ри. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 202 902 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 174 466 книг, 22 154 журнали, автореф. дис.; комплектується літ-рою с.-г. тематики з питань землеробства, агрохімії, захисту рослин, рослинництва, овочівництва, плодівництва, виноградарства, селекції й генетики с.-г. рослин, зберігання та переробки с.-г. продукції (крім тваринницької), економіки с. госп-ва, бухгалтер. обліку та аудиту, суміж. галузей знань. Фонд б-ки містить 97 453 прим. наук., 57 104 – навч., 20 360 – худож. літ-ри. У фонді зберігаються рідкісні вид. (від 18 ст.): «Ботаники первоначальныя основанія» Н. Амбодіка (С.-Петербургъ, 1795), «Курс землѣдѣлія» (С.-Петербургъ, 1837), «Теорія садоводства, или Опытъ изъясненія главнѣйшихъ производствъ садоводства» (С.-Петербургъ, 1845), «Бесѣды о сельскомъ хозяйствѣ» (Москва, 1845). Серед період. видань – «Журналъ земледѣльцев» (1858–59), «Современникъ» (1863–66), «Отечественныя записки» (1863–84), «Вѣстникъ Императорскаго Российскаго общества садоводства» (1869–1906), «Вѣстникъ Европы» (1869–1917), «Кіевская старина» (1882–96), «Вѣстникъ винодѣлія» (1892– 1927), «Библіотека хозяина» (1904–05); добірка з бджільництва проф. І. Корабльова. Разом з Черкас. обл. універсал. б-кою ім. Т. Шевченка видала бібліогр. покажчики: «Выращивание посадочного материала плодовых культур в питомниках (1972–1982)» (Чк., 1983), «Химизация садоводства (1980–1984)» (у 2-х ч., Чк., 1984–85), «Цінні вітаміни культури обліпиха і калина» (Чк., 1988). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. та системат.) і картотек (гол. системат., період. видань, праць н.-д. установ, праць співроб. Академії та тимчас. темат.). Б-ка організовує темат. виставки літ-ри, проводить Дні інформації тощо. Від 1982 – головна б-ка об’єдн. б-к, які обслуговують працівників с. госп-ва Черкас. обл. Зав. б-ки О. Гарбар (від 2001).

Г. П. Столяренко

Стаття оновлена: 2003