Бібліотека Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА ФІ́ЗИКО-МЕХАНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ ім. Г. Карпенка НАНУ Засн. 1951 як б-ка Ін-ту машинознавства та автоматики АН УРСР (нині Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Філію б-ки у Львові організовано 1975. Бібліотеч. фонд нараховує понад 88 тис. прим. (іноз. вид. – бл. 25 тис. прим.): книг – бл. 19 тис. прим., період. видань – понад 68 тис. прим., спец. видів – 1,6 тис. Обмін. фонд – 1,1 тис. прим. видань Ін-ту. Фонд філії – понад 39 тис. прим. (іноз. вид. – 11 152 прим.): книг – бл. 12 тис. прим.; період. видань – 27 250 прим. (іноз. – 10 830 прим.). Обмін. фонд – 992 прим. У фонді б-ки та філії зібрана літ-ра з математики, хімії, фізики, металознавства, обчислюв. техніки та радіоелектроніки; за темами наук. дослідж. Ін-ту: фіз.-хім. механіка руйнування матеріалів, їх міцність і воднева деградація; корозія металів і протикорозій. захист конструкцій; теорія, методи та засоби діагностики властивостей матеріалів і середовища. Зберігається літ-ра з приват. б-к акад. Г. Карпенка, проф. Ю. Бабея, Л. Ратича, а також повний комплект ж. «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (від 1965, до 1992 виходив рос. мовою), зб. «Отбор и передача информации» (від 1965), матем. конференцій. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (вітчизн. періодики, іноз. періодики, видань працівників Ін-ту, іноз. книг). Зав. б-ки І. Клапків (від 1980).

В. П. Маринець

Стаття оновлена: 2003