Бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. Вєркіна НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. Вєркіна НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА ФІ́ЗИКО-ТЕХНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ НИЗЬКИ́Х ТЕМПЕРАТУ́Р ім. Б. Вєркіна НАНУ Засн. 1960 у Харкові як б-ка Фіз.-тех. ін-ту низьких т-р АН УРСР (нині Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд сформовано на основі літ-ри з наук.-тех. б-к РФ (зокрема РАН) та України. Фонд нараховує 202 тис. прим., зокрема 79 тис. прим. – іноз. видань, книг – 30 тис. прим., період. видань – 166 тис. прим., спец. видів – 6 тис. прим., мікрофільми, мікрофіші; комплектується літ-рою з математики, теор. та радіофізики, фізики твердого тіла, надпровідності, фізики та техніки низьких т-р; зберігаються повні комплекти ж. «Математическая физика, анализ и геометрия», «Физика низких температур», які видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат б-ки містить осн. каталоги, картотеки автореф. дис., дис., праць співробітників Ін-ту, препринтів, період. видань, від 2002 на web-сторінці Ін-ту відкрито доступ до електрон. каталогу б-ки. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Користувачі мають змогу переглянути електронні бази даних інших б-к, електронні версії іноз. фахових журналів.

Л. В. Зименко

Стаття оновлена: 2003