Бібліотека Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА ФІ́ЗИКО-ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ МЕТА́ЛІВ ТА СПЛА́ВІВ НАНУ Засн. 1945 у Києві як б-ка Лаб. машинобудування і проблем с.-г. механіки АН УРСР (нині Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 160,7 тис. прим., зокрема 51,1 тис. прим. – іноз. вид., книг – 69,7 тис. прим.; період. видань – 84,3 тис. прим.; спец. та ін. видів документів – 6,6 тис., описів винаходів до автор. свідоцтв та патентів – 150 тис.; нормат.-тех. документів – 7 тис., пром. каталогів – 49, перекладів – 764 прим. Фонд укомплектовано літ-рою з питань ливар. вироб-ва, металознавства, металургії, а також з окремих питань математики, фізики, хімії, електроніки. Зберігаються колекція чл.-кор. АН УРСР А. Горшкова (літ-ра з проблем ливар. вироб-ва, 3500 прим.); зібрання праць міжнар. конгресів за проблематикою Ін-ту (від 1953), комплекти журналів, серед яких «Литейное производство» (від 1930), «Сталь» (від 1945), «Foundry» (від 1945), «Заводская лаборатория» (від 1946), повні комплекти журналів «Металл и литье Украины: Наука, техника, бизнес», «Металознавство та обробка металів», «Процессы литья», які видає Ін-т.

Г. О. Велігорська

Стаття оновлена: 2003