Бібліотека Фізико-хімічного інституту ім. О. Богатського НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Фізико-хімічного інституту ім. О. Богатського НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА ФІ́ЗИКО-ХІМІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ ім. О. Богатського НАНУ Засн. 1911 при Одес. відділ. Рос. наук.-тех. т-ва, від якого починає свою історію Фізико-хімічний інститут ім. О. Богатського НАНУ. У б-ці є абонемент, чит. зал. Фонд б-ки – базовий наук. інформатив. ресурс пд. регіону з питань органіч. та аналіт. хімії, біохімії, біоорганічної, фармацевтичної та хімії рідкоземел. елементів; нараховує 145 тис. прим., зокрема 61 тис. прим. – іноз. видань, книг – 21 тис. прим., період. видань – 119 тис. прим. (59 тис. прим. – іноз.), спец. видів – 5 тис. прим. Зберігаються комплекти журналів і видань, що продовжуються, зокрема: «Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie» (1926–90), «Журнал прикладной химии» (від 1929), «Успехи химии» (від 1932), «Журнал общей химии» (від 1938), «Реферативный журнал химии» (1952–92),«Analytical chemistry» (1947–99); повні комплекти видань «Известия АН СССР. Сер. химическая» (від 1936), «Журнал аналитической химии» (від 1946), «Журнал неорганической химии» (від 1956), «Журнал структурной химии» (від 1960), «Кинетика и катализ» (від 1962), «Журнал органической химии» (від 1965), «Неорганические материалы» (від 1965) та ін. Наукова діяльність Ін-ту впродовж усього існування відображ. у картотеці «Друковані праці співробітників» (від 1910). Зав. б-ки Н. Рибінцева (від 1972).

Н. М. Бродська

Стаття оновлена: 2003