Бібліотека Харківського військового університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського військового університету

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ВІЙСЬКО́ВОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1993 на базі фондів б-к Військ. інж. радіотех. академії ППО і Харків. вищого військ. командно-інж. уч-ща ракет. військ, від яких починає свою історію Харківський військовий університет. Має статус фундаментальної. У структурі б-ки: відділи – комплектування, наук. обробки літ-ри, рідкіс. книг, рукописів та архіву, книгозбереження, наук., навч., галуз., худож. літ-ри, довідк.-бібліогр., автоматизації й механізації бібліотечно-бібліогр. та інформ. процесів. Бібліотеч. фонд становить понад 1,7 млн од. зберігання – сусп.-політ., природнича, військ.-тех., довідк.-інформ. літ-ра, період. видання, фонд стандартів і нормат.-тех. документації. Фонд рідкіс. книг містить видання до 1922. Серед цих видань – «Очеркъ современнаго состоянія артиллеріи» (1882), «Энциклопедія военныхъ и морскихъ наукъ» (1883– 97), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1904), «Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣній о вооруженныхъ силахъ европейскихъ и азіятскихъ государствъ» (1900), «Военная энциклопедія» (1911–15; усі – С.-Петербург). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Б-ка постійно видає бібліогр. покажчики нових надходжень. Дир. б-ки Н. Неволіна (від 2000).

Л. Г. Торяник

Стаття оновлена: 2003