Бібліотека Харківського державного економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1930 у Харкові як б-ка Інж.-екон. ін-ту (нині Харківський державний економічний університет). Основу книгозбірні склали фонди б-ки пром. ф-ту Ін-ту нар. госп-ва. У 1941 фонд становив 214 тис. од. зберігання. Під час 2-ї світ. війни повністю знищений. Б-ка відновила роботу 1943, поповнювати фонди допомагали б-ки ін. ВНЗів. Нині у структурі б-ки – відділи комплектування і наук. обробки літ-ри, зберігання фонду, обслуговування (4 абонементи, 3 чит. зали, міжбібліотеч. абонемент), довідк.-бібліографічний. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 279 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема понад 225 тис. книг, 2548 період. вид., 80 спец. видів, автореф. дис. (від 1963), 2010 дис., метод. вказівок – 19 511, іноз. видань – 1044 прим.; комплектується літ-рою з питань екон. теорії, історії екон. думки, кібернетики, міжнар. економіки, екон. статистики, фінансів і кредиту, обліку й аудиту, економіки підприємництва, планування і прогнозування в економіці, маркетингу, менеджменту, інформ. систем в економіці, екології; техніки і технології, математики, історії, географії, політології. Створено абетк. (ген., читац., іноз. видань), системат. з абетк. предмет. покажчиком каталоги підсоб. фондів; системат. картотеку статей, картотеку праць вчених Ун-ту, нормат. і законодав. актів, тематичні картотеки.

Н. М. Божко

Стаття оновлена: 2003