Бібліотека Харківського державного інституту мистецтв ім. І. Котляревського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного інституту мистецтв ім. І. Котляревського

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ІНСТИТУ́ТУ МИСТЕ́ЦТВ ім. І. Котляревського Засн. 1871 як б-ка Харків. відділ. Імператор. Рос. муз. т-ва (від якого починає свою історію Харківський державний інститут мистецтв ім. І. Котляревського) з ініціативи І. Слатіна. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. 1941 фонд б-ки становив бл. 50 тис. од. зберігання, більша частина його була втрачена під час війни. Але фонд цінних видань вдалося зберегти завдяки зусиллям співробітників, серед яких була М. Корабльова (зав. б-ки від 1943). У 1963 книгозбірня поповнилася літ-рою з фондів б-к Консерваторії і Театр. ін-ту. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – понад 200 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами; комплектується літ-рою з питань музики, театру, ін. видів мист-ва. У фонді зберігаються рідкісні книги та нотні вид. кін. 19 – поч. 20 ст., зокрема «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (Москва, 1827), «Народные южнорусские песни» (вид. А. Метлинського, К., 1854), «Поэтическия воззрения славянъ на природу» (вид. К. Солдатенкова, Москва, 1865), «Сборник материаловъ по малорусскому фольклору» (упорядник О. Малинка, Чг., 1902); особиста б-ка викладача Ін-ту І. Міклошевського. У структурі бібліотеч. обслуговування – абонемент, чит. зал, кабінети при кафедрах, а також чит. зал лаб. театру. Довідк.-бібліогр. апарат складається із системат. центр. та абетк. робочого каталогів, допоміж. картотек. Дир. б-ки О. Корінчук (від 1981).

А. Л. Донських

Стаття оновлена: 2003