Бібліотека Харківського державного медичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного медичного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 як б-ка Харків. мед. ін-ту (нині Харківський державний медичний університет). Б-ка формувалася за рахунок кафедрал. фондів і т. зв. студент. «книжкової лавки» Харків. ун-ту. Від 1994 має статус науково-технічної. Фонди комплектувалися за рахунок пожертв, розверсток Наркомосу та Наркомздорову; від 1923 стали надходити іноз. літ-ра та період. видання (80 вітчизн. і 40 іноз. журналів). 1935 фонд б-ки становив 53 981 прим. (7131 прим. – укр. мовою, 3564 – іноз. мовами). 1937 б-ку поділено – створ. навч. та наук. б-ки. Перед 2-ю світ. війною фонд наук. б-ки становив 80 тис. прим., навч. – 100 тис. Під час війни значну частину книг було втрачено, але 1943 б-ка відновила роботу. Наук. і навч. б-ки знову об’єднано, і 1946 фонд становив понад 200 тис. прим., зокрема 125 тис. навч., 75 тис. наук., а також соц.-екон. літ-ри. Працювало 4 чит. зали (2 – у гуртожитках). Нині працюють 6 відділів, 7 секторів (зокрема автоматизації), 4 абонементи і 9 чит. залів. Передплачується бл. 300 період. видань. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 930 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 350 тис. – наукової, 480 тис. – навч., 65 тис. – іноз., 25 тис. – худож. літ-ри, а також дис., патентні видання; комплектується літ-рою з питань стоматології, педіатрії, лікувал., мед.-профілакт. справи, суміж. наук, худож. літ-рою. Фонд літ-ри, виданої до 1900, складає понад 3 тис. назв: підручники, рукописні лекції, період. видання, праці вчених Ун-ту Д. Лямбля, В. Крилова, М. Трінклера, В. Трубе, Л. Гіршмана, І. Мечникова, В. Данилевського, дисертації. Зберігаються цінні видання: «Hippocratis: Aphorismi cum commentario perpetvo» (Bremen; Leipzig, 1744), «Materia media concentrata» (Dresden, 1764), «Анатомико-физіолоописаніе органовъ движенія тѣла человѣческаго» (1850), «Очеркъ анатоміи человека» (1881; обидва – Харків). Створено 10 каталогів, зокрема електрон., картотеки (2 млн карток). Через мережу Інтернет читачі мають змогу користуватися 400-ми повнотекст. електрон. журналами. Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками країн СНД, видає метод. рекомендації та покажчики наук. робіт: «Указатель научных работ, опубликованных сотрудниками кафедр госпитальной терапии ХМИ за 25 лет (1960– 1985 гг.)» (1987), «Особенности информационного обеспечения научных исследований в медицине на стадии планирования» (1987), «Самостоятельная работа в библиотеке института» (1989) тощо. Б-ка співпрацює із вітчизн. та іноз. вид-вами, зокрема «Springer», благодій. фондами «Сейбр-Світло», «Counterpart International». Б-ка – чл. Харків. асоц. сучас. інформ.-бібліотеч. технологій, Харків. бібліотеч. т-ва. 2002 на базі б-ки Центром безперерв. інформ.-бібліотеч. освіти та Укр. бібліотеч. асоціацією проведено семінарнавчання «Інтернет та бібліотеки. Інформаційний сервіс». У б-ці проходить вироб. практика студентів 2– 4-х курсів Харків. академії культури. Значний внесок у розвиток б-ки зробили її зав. М. Левін (1921–31), М. Френкель (1937–51), С. Фоміна (1966– 85), І. Іванова (від 1985).

Т. Г. Жулід

Стаття оновлена: 2003