Бібліотека Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Г. Сковороди Засн. 1811 у Харкові як б-ка Пед. ін-ту (нині Харківський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди) за участі першого дир. Ін-ту Х. Роммеля. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-педагогічної. У структурі б-ки – відділи комплектування і тех. обробки документів (з секторами комплектування та обліку, каталогізації й предметизації), книгосховища (з сектором обмін. фонду), обслуговування (сектори абонементів, чит. залів, масової роботи та міжбібліотеч. абонементу, кафедрал. б-к), довідк.-бібліографічний. Працюють 4 абонементи, 5 чит. залів, 47 кафедрал. б-к. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 709 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема понад 55 тис. прим. наук., понад 300 тис. прим. навч., понад 115 тис. прим. худож. літ-ри, іноз., нотні (від 1950), образотворчі вид. (від 1970), дис. та ін. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань педагогіки, методики викладання різних навчальних дисциплін, історії, політології, соціології, філософії, основ екон. теорії, правознавства, психології, етики, естетики, образотвор. мист-ва, муз. виховання, дефектології, біології, хімії, математики, фізики, інформатики, фіз. виховання, валеології та ін. Зберігається 400 прим. рідкіс. видань, зокрема «Кобзаръ» Т. Шевченка з додатком спогадів про Т. Шевченка письменників І. Тургенєва і Я. Полонського (Прага, 1876), твори М. Гоголя (С.-Петербургъ, 1876), «Енеида» Вергілія (С.-Петербургъ, 1887), повне зібрання творів Марка Вовчка (1897) та ін. Б-ка видає бібліогр. і рекомендац. покажчики «Історія України 1989–1992» (1993), «Чуття шляхетні лірою будив: До 200-річчя від дня народження О. Пушкіна» (1994–99), «Охорона навколишнього середовища» (вип. 2, 1994–99), «Фінанси та банківська справа. Гроші та грошовий обіг. Кредит» (1996– 99), «Мова рідна, слово рідне» (1999), «Українське народознавство: зародження, розвиток, перспективи» (1999), «Питання виховання молоді на сучасному етапі» (вип. 1,2000), «Історія України 1992–2000» (2001), «Економіка сучасної України: реформи та інвестиційні процеси (1997– 2000)» (2001). Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками РФ; чл. Харків. асоціації інформ. бібліотеч. технологій і Харків. бібліотеч. т-ва. Б-ка організовує темат. і книжк. виставки, проводить бібліогр. огляди нових надходжень, читац. конф., зокрема «“Слово о полку Ігоревім” – великий пролог української культури» (до 200-річчя першодруку, 2000), «Якби ти нас Григорій Савич чув...» (до 280-річчя від дня народження Г. С. Сковороди, 2002). Дир. б-ки І. Турко (від 1963).

Л. І. Макагон

Стаття оновлена: 2003