Бібліотека Харківського державного технічного університету сільського господарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного технічного університету сільського господарства

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ СІЛЬСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА Засн. 1930 як б-ка Харків. ін-ту с. госп-ва (нині Харківський державний технічний університет сільського господарства). У структурі б-ки – 4 відділи (комплектування та обробки літ-ри, обслуговування та книгозберігання, довідк.-бібліогр., автоматизації); 6 абонементів та 4 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – понад 346 339 прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема понад 209 680 книг, 58 263 період. вид. (150 назв), 9352 спец. види, автореф. дис. і дисертації; комплектується літ-рою з питань механізації, електрифікації, автоматизації, економіки с. госп-ва. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк., системат., облік. каталогів, системат. та темат. картотек статей; від 1992 ведеться електрон. каталог (понад 27 тис. записів) бази даних нових надходжень, праць викладачів Ун-ту, статей з період. видань, літ-ри до рефератів, картотека передплат. видань. На базі б-ки створено літ.-муз. театр «Джерело», «Бібліотеч. лекторій». Б-ка проводить літ. вечори, організовує перегляди літ-ри; складає бюлетені нових надходжень, рекомендац. списки, темат. та бібліогр. покажчики, зокрема видано покажчики праць викладачів ф-тів механізації с. госп-ва, тех. сервісу, переробки та зберігання с.-г. продукції за 1990–2000. Б-ка – чл. Асоц. сучас. інформ.-бібліотеч. технологій.

Т. В. Новикова

Стаття оновлена: 2003