Бібліотека Харківського державного університету будівництва та архітектури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного університету будівництва та архітектури

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ Засн. 1930 у Харкові як б-ка Інж.-буд. ін-ту (нині Харківський державний університет будівництва та архітектури). Має статус науково-технічної. Основу книгозбірні склали фонди б-ки гірн. ін-ту. Під час 2-ї світ. війни бібліотеч. фонд був знищений, допомагали його відновлювати б-ки політех. та гірн. інтів; 1945 фонд уже налічував 4,5 тис. прим. Бібліотеч. фонд складається з книг, брошур, період. видань, нормат.-тех. документів, авторефератів дис., дис. тощо. Нині у структурі б-ки 4 відділи, працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 642 071 од. зберігання укр., рос., англ., нім., франц. мовами, комплектується літ-рою з питань буд-ва, арх-ри, економіки, техніки, природознав. та гуманітар. дисциплін. Зберігається 212 прим. рідкісних видань. Серед них – «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественныя репродукціи в фотогравюрах с медных досок» (1904), «Об украшеніи зданий» В. Віолеле-Дюка (перекл. з франц., 1904). Б-ка передплачує 150 період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк., системат. та електрон. каталогів, електрон. картотеки навч. літ-ри (4 тис. бібліогр. записів). Б-ка видає «Бюлетень нових надходжень» (щокварталу), «Бюлетень періодики» (щороку). У б-ці проводяться літ.-муз. вечори, діє Клуб любителів літ-ри та мист-ва.

Т. В. Сергєєва

Стаття оновлена: 2003