Бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ХАРЧУВА́ННЯ ТА ТОРГІ́ВЛІ Засн. 1893 як б-ка Харків. комерц. уч-ща, від якого починає свою історію Харківський державний університет харчування та торгівлі. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд формувався за рахунок пожертвувань купців, промисловців, викладачів, фондів б-ки Вищих комерц. курсів. Під час 2-ї світ. війни б-ку було знищено, але 1959 її фонди становили вже 120 тис. од. зберігання; внаслідок переведення Ін-ту в Донецьк бл. 90 тис. прим. книг було вивезено, у б-ці Харків. філії Ін-ту рад. торгівлі залишилася незначна частина фонду (1967 – 38 815 прим.). Нині у структурі б-ки – 3 відділи (комплектування та наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр., обслуговування), 2 абонементи, 4 чит. зали, книгосховище. Б-ка має філії у всіх підрозділах Ун-ту, яким від 1995 передано бл. 600 найменувань навч. і наук. літ-ри; координує 2 філії – Первомай. екон. ф-ту та спільного госпрозрахункового ф-ту Харків. ун-ту харчування і торгівлі та Херсон. тех. ун-ту. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 335 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 231 тис. книг, 14 тис. період. видань; комплектується літ-рою з питань харч. та інж. технологій, кулінарії, орг-ції масового харчування, торгівлі, обладнання харч. вироб-в, економіки, обліку та аудиту, товарознавства продовол. і непродовол. товарів, орг-ції туризму, реклами, наук. та худож. літ-рою. Укладено абетк. (читац. – бл. 50 тис., служб. – бл. 30 тис. карток, період. видань), системат. каталоги, системат. і предметну картотеки статей, темат. картотеки. Від 1997 працює Інтернет-центр. Б-ка видала бібліогр. покажчики «Наукові праці науковців та співробітників ХІГХ (1981–91)» (1991), «Олександр Іванович Черевко: До 50-річчя з дня народження» (2002), «Янчева Ліана Миколаївна: до ювілейної дати» (2003), метод. посіб. «Основи бібліографічної орієнтації студентів» (2002).

Л. Д. Льовшина

Стаття оновлена: 2003