Бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АВТОМОБІ́ЛЬНО-ДОРО́ЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1934 у Харкові як б-ка Автомоб.-дорож. ін-ту (нині Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 422 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами (понад 200 тис. – навчальна, понад 120 тис. – наукова, 25 тис. вид. – художня літ-ра). У б-ці бл. 15 тис. рідкіс. видань з історії автомобілів, мостів, доріг тощо. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань автомоб. транспорту та доріг, економіки автомоб. транспорту, прикладної екології, менеджменту у вироб. сфері, охорони праці і екології в буд-ві, автоматизації технол. процесів і вироб-в. У структурі б-ки відділи (комплектування та обробки літ-ри, зберігання фондів, інформ.-бібліогр., навч. та наук. відділи обслуговування), 2 чит. зали, 7 абонементів, є сектор автоматизації б-ки. Б-ка видала «Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни “Бібліотекознавство та бібліографія”» (1995), бібліогр. покажчики «Автомобильное топливо. Масла», «Техника безопасности на автомобильном транспорте», «Техническая диагностика на автомобильном транспорте», «Экономика автомобильного транспорта» (усі – 1992), «Автомобильный транспорт и окружающая среда» (1993), «Организация и безопасность дорожного движения», «Управление маркетингом в условиях рыночной экономики» (обидва – 1994), «Автомобили зарубежных стран», «Интенсификация учебного процесса» (обидва – 1995), «Автотранспорт в системе хозяйственных отношений», «Гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти» (обидва – 1996). Б-ка – чл. Харків. бібліотеч. т-ва. 1999 створ. Музей книги та історії б-ки, у якому зберігаються колекції книжк. мініатюри, букініст. та репринтні вид., книги з приват. б-к ректорів та вчених ВНЗу. Дир. б-ки О. Шевченко (від 2003).

Р. Д. Рубачова

Стаття оновлена: 2003