Бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Докучаєва Засн. 1816 як б-ка Ін-ту землеробства в Марімонті (побл. Варшави), від якого починає свою історію Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус фундаментальної. У структурі б-ки – 4 відділи, 6 секторів. Є 8 чит. залів на 400 місць, Інтернет- та виставковий зали, 4 абонементи, 6 пунктів видачі. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 587 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 480 тис. книг, 92 тис. період., 22 тис. іноз. видань, 8 тис. автореф. дис. і дис.; комплектується літ-рою із с. госп-ва та суміж. наук (біології, охорони природи, лісівництва, економіки с. госп-ва). Зберігаються бл. 10 тис. прим. рідкіс. видань: стародруки, рідкісні та цінні видання до 1860; зразки полігр. та худож. оформлення, видання до 1917. Серед них – «Пространное землеописаніе Россійскаго Государства» (С.-Петербургъ, 1787), «Продолженіе новаго земледѣлія» (ч. 5–7, Москва, 1795–80), «Исторія города Харькова за 250 лѣтъ его существованія (1655–1905)» Д. Багалія, Д. Міллера (Х., 1905– 12). Б-ка випустила бібліогр. покажчики: праць вчених Ун-ту (1876– 1985), «Биотехнология и ее направления», «Антропогенные нарушения почв и их охрана» (обидва – 1989) тощо. Унікал. бібліотечні фонди увійшли до Всесвіт. каталогу с.-г. інформ. ресурсів. Від 1998 формує бібліогр. бази даних, зокрема друков. праць вчених Ун-ту. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (гол. довідкової із с. госп-ва, системат. сусп.-політ. літ-ри, персоналій, друков. праць вчених Ун-ту, краєзнавчої тощо). Б-ка – метод. центр галуз. б-к Харківщини, чл. Асоц. сучас. інформ.-бібліотеч. технологій, Харків. бібліотеч. асоц.

О. Г. Іванча

Стаття оновлена: 2003