Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ РАДІОЕЛЕКТРО́НІКИ Засн. 1930 у Харкові як б-ка Інж.-буд. ін-ту (нині Харківський національний університет радіоелектроніки). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Фонд б-ки до 1940 нараховував бл. 80 тис. прим. 1941 б-ка передала фонд до Наук.-тех. б-ки Держпрому, а найцінніші видання були вивезені в м. Караґанда (Казахстан), куди евакуйовано Ін-т. 1944 Ін-т повернувся до Харкова, почалося відродження б-ки. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 717 974 прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 626 290 книг, 73 267 період. вид., 15 857 прим. спец. видів, автореф. дис. і дис. (від 1967), 2560 – на магніт. носіях. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується наук. та тех. літ-рою: з комп’ютер. інженерії та управління, приклад. математики та менеджменту, комп’ютер. наук, радіотехніки, телекомунікації та вимірюв. техніки, електрон. техніки й електрон. апаратів; соц.-екон., гуманітар., худож., іноз. літ-рою. У структурі б-ки – 3 відділи (комплектування, наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр.), 4 абонементи та 5 чит. залів. Довідк.-бібліогр. фонд складається з каталогів (абетк., системат. з абетк.-предмет. покажчиком до нього, службового ген., системат., топограф.) і картотек (темат., довідкової журнал. статей), бібліогр. списків та покажчиків. Від 1993 ведеться електрон. каталог нових надходжень, від 1999 працює електронна б-ка, за допомогою якої всі категорії користувачів забезпечуються необхід. інформацією в електрон. вигляді. При інформ. відділі створено електрон. чит. зал. Б-ка проводить Дні книги, знань, огляди нових надходжень, конф., вечори. Дир. Т. Грищенко (від 2002).

Я. Д. Вишневецький

Стаття оновлена: 2003