Бібліотека Харківського центру науково-технічної та економічної інформації - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківського центру науково-технічної та економічної інформації

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ЦЕ́НТРУ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ТА ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІНФОРМА́ЦІЇ Засн. 1897 у Харкові за сприяння промисловців-гірників півдня Росії як гірн.-тех. пром. б-ка. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить 15,5 млн прим., з них книг – 220 тис. (іноз. – 1905), період. вид. – 213 тис. (іноз. – 110 тис.), нормат.-тех. документації – 400 тис., патент. документації – 14,6 млн. Комплектується літ-рою з питань техніки в цілому, інж. справи, заг. машинобудування, паротехніки, гідротехніки, електротехніки, теплоенергетики, пневмоенергетики, технології металів, с.-г. енергетики, хім. технології, хім. вироб-ва, металургії тощо. Серед раритет. видань – «Органическая химія» (С.-Петербургъ, 1863) Д. Менделєєва, «Очеркъ исторіи паровой машины и примѣнения паровыхъ двигателей въ Россіи» (С.-Петербургъ, 1892) А. Брандта, «Къ вопросу о треніи поршня. Опытное исслѣдованіе тренія поршня, произведенное въ Лабораторіи Тепловыхъ Машинъ Томскаго Технологическаго Института Императора Николая ІІ» (Томскъ, 1913) В. Карпенка. У структурі б-ки відділи – наук.-тех. літ-ри та пром. каталогів, нормат.-тех. документації, патентно-інновац. роботи. Має доступ до мережі Інтернет. Довідк.-бібліогр. апарат містить традиц. каталоги та картотеки. Є 3 чит. зали, міжбібліотеч. абонемент.

Л. О. Павлова

Стаття оновлена: 2003