Бібліотека Харківської державної академії дизайну і мистецтв - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської державної академії дизайну і мистецтв

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДИЗА́ЙНУ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1921 як б-ка Харків. худож. технікуму (нині Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Основу книгозбірні склали фонди приват. худож. школи М. Раєвської-Іванової та худож. уч-ща. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 125 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 86 500 книг, 12 800 період. вид., 10 415 іноз. вид. У фонді рідкіс. та цінних вид. зберігається 1200 прим. (від 1800). Серед них – «The costume of the hereditary states of the house of Austria» (London, 1804), «Русскій народный орнаментъ. Шитье, ткани, кружева» (вып. 1, 1872), «Практическое руководство къ живописи масляными красками» Ф. Ієнніке (перекл. з нім., 1884), «Рафаэль: Посмертное изданіе съ 53 рисунками» А. Вишеславцева (1894), «Исторія живописи въ ХІХ вѣкѣ» Р. Мутера (1899; усі – С.-Петербург). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань образотвор. та декор.-ужитк. мист-ва, дизайну, арх-ри, історії мист-в і культури. Є 2 чит. зали, абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат складається з 4-х каталогів та 6-ти картотек. Б-ка проводить виставки-презентації книг, бере участь у культурно-мистец. заходах, які проводить Академія. Дир. б-ки Н. Соболєва (від 1980).

Г. І. Чокова

Стаття оновлена: 2003