Бібліотека Харківської державної академії культури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської державної академії культури

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1929 як б-ка Харків. ін-ту політосвіти (нині Харківська державна академія культури). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Особливу цінність бібліотеч. фонду становлять рідкісні вид. з автографами письменників, поетів, діячів бібліотеч. справи, книгознавців. Ще від 20-х рр. налагоджено повне комплектування іноз. період. вид. з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. На поч. 1941 фонд нараховував понад 130 тис. прим. 1941 фонди б-ки були підготовлені для евакуації до Кзил-Орди (Казахстан), вивезені з приміщення Академії, але до місця призначення не дісталися. Вірогідно, вони були знищені під час пожежі у приміщенні центр. універмагу, де знаходився евакопункт. Відновлена б-ка веде свою історію від серпня 1947. Нині у структурі б-ки: відділи – комплектування та наук. обробки літ-ри, книгозберігання, довідк.-бібліогр., обслуговування; чит. зал, 5 абонементів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 315 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 170 тис. книг, 103 тис. брошур, 13 тис. період. вид., 18 тис. нот. вид., 6 тис. спец. видів, 1300 дис. і автореф. дис., 3700 інформ. вид., а також 100 тис. прим. – на новіт. носіях. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань історії і теорії культури та культ.-осв. діяльності, бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, документознавства та інформатики, комп’ютер. технологій, соц. педагогіки та психології, економіки та менеджменту соціокультур. сфери, самодіяльної та нар. творчості, укр. мови та літ-ри, історії та культури України, а також муз. творами. У фонді зберігається бл. 800 прим. рідкіс. вид. 17–19 ст., серед них – «Маргаритъ» Іоана Златоуста (Острог, 1595), «Ключъ разумѣнія…» І. Галятовського (1659), «Анфологіон» (1619; обидва – друкарня Києво-Печер. лаври), «Suada Attica, Orationum selectarum syntagma» Е. Путеанського (Amsterodami, 1644), «Аріфмєтіка, сирѣчь наука числитєльная» Л. Магницького (1703), «Земноводнаго круга краткое описаніе изъ старыя и новыя географіи» (1719; обидва – Москва), прижиттєві вид. видат. письменників, видання Імператор. АН у С.-Петербурзі з маргіналіями та ін. Б-ка має цікаву колекцію бібліогр. покажчиків 19 ст. Розпочато формування колекції профіл. підручників. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Є також електронні каталоги: нових надходжень від 1996 (окрім нот), нотних вид. (містить також аналіт. записи), ретроспектив. вид. «Бібліотечна справа та інформатика». Має доступ до мережі Інтернет. Б-ка видає серію бібліогр. покажчиків «Видатні педагоги Харківської державної академії культури», зокрема вийшли друком «Василь Миколайович Шейко», «Наталія Феоктистівна Колосова» (обидва – 2002) та ін. Наук. та видав. діяльність: дайджест «ХГИК. Что написано пером» (1995), «Віват, Академіє!» (1999), «Друковані праці викладачів і співробітників Харківської державної академії культури (1947– 1998)» (ч. 1, 2000). Б-ка – чл. Харків. бібліотеч. т-ва. Дир. б-ки Л. Семененко (від 1995).

Літ.: Кушнаренко Н. М. Артефактні книжкові видання в фондах бібліотеки Харківської академії культури // Схід–Захід: істор.-культурол. зб. Х., 1998. Вип. 1; Семененко Л. П. Бібліотека ХДАК: погляд із сьогодення // Вісн. Харків. академії культури: Зб. наук. пр. Х., 2000. Вип. 3.

М. М. Ладна

Стаття оновлена: 2003