Бібліотека Харківської державної академії міського господарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської державної академії міського господарства

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ МІСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА Засн. 1921 як б-ка Всеукр. музею комунал. госп-ва, на базі якого було створено Всеукр. технікум комунал. госп-ва (нині Харківська державна академія міського господарства). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус науково-технічної. У 1922 фонд становив усього 150 прим. галуз. літ-ри. Напередодні 2-ї світ. війни – 70 тис. од. зберігання. Нині у структурі б-ки відділи комплектування, книгозберігання, довідк.-бібліогр., сучас. бібліотеч. технологій, обслуговування читачів. Працюють 3 чит. зали, абонементи навч., наук. та худож. літ-ри, комп’ютер. клас, 5 бібліотеч. пунктів у гуртожитках. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 853 628 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 291 087 наук., 503 482 навч., 52 201 худож. літ-ри; 2976 зарубіж. видань, автореф. дис., спец. видів, документів. Є обмін. фонд (5348 прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з історії, політології, соціології, філософії, економіки, правознавства, економіки й упр. у буд-ві та житлово-комунал. обслуговуванні, менеджменту, маркетингу, фінансів, аудиту, готел. госп-ва і туризму, охорони довкілля та екології, електропостачання та світлотехніки, буд-ва й арх-ри, електротранспорту, оргції перевезень і упр. міським електротранспортом, теплогазопостачання, вентиляції та охорони повітр. басейну. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., ген. абетк. службового, топогр., на підсобні фонди чит. залів та бібліот. пунктів у студент. гуртожитках) і картотек (системат. та темат.). Б-ка передплачує понад 250 період. видань. Зберігається приватна колекція акад. О. Бекетова (бл. 400 прим.). Б-ка – чл. Асоц. сучас. бібліотеч. технологій і Харків. бібліотеч. т-ва.

П. М. Кузнецов

Стаття оновлена: 2003