Бібліотека Харківської державної академії фізичної культури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської державної академії фізичної культури

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1930 як б-ка Держ. ін-ту фіз. культури України, від якого починає свою історію Харківська державна академія фізичної культури. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Бібліотеч. фонд комплектувався за рахунок надходжень літ-ри з б-к Київ. ін-ту фіз. культури та Харків. ун-ту. Нині у структурі б-ки – абонемент, 2 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 62 817 прим. укр., рос. мовами, зокрема 4412 прим. – наук. літ-ра, 3312 прим. – навч. літ-ра, 2849 прим. – художня літ-ра; комплектується літ-рою з питань мед.-біол. основ фіз. культури і спорту, теорії, методики фіз. виховання та спорт. тренування, медицини, спорт. ігор, гімнастики, управління, економіки, статистики. Бібліотеч. фонд поповнюється за рахунок вид. професор.-викладац. складу Академії, а також дарчої літ-ри Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Короленка та приват. б-к науковців Академії. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Б-ка бере участь у проведенні щоріч. книжк. виставки «Наук.-метод. роботи викладачів вузів м. Харкова». Б-ка видає інформ. бюлетень нових надходжень. Значний внесок у розвиток б-ки зробила її дир. 1979–91 Г. Пеліпак. Нині дир. б-ки І. Балабаєва (від 2002).

А. С. Ровний

Стаття оновлена: 2003