Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ЗООВЕТЕРИНА́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1960 як б-ка Харків. зоовет. ін-ту (нині Харківська державна зооветеринарна академія) на базі бібліотеч. фондів Вет. та Зоотех. ін-тів. Має статус наукової. Під час 2-ї світ. війни частину фонду вивезено до Німеччини. У структурі б-ки – 2 відділи (книгозберігання, комплектування та обробки), інформ.-довідк. служба, центр диференц. обслуговування, сектор метод.-інновац. координації. Має філії у Донец. та Васильків. аграр. технікумах. Є 3 абонементи, 2 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 250 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. та ін. мовами, зокрема книг – 210 тис. прим., 15 тис. назв журналів, 200 річ. комплектів газет, 12 тис. назв спец. видів; за областями знань – наук. (65 тис. прим.), навч. (150 тис. прим.), гуманітарна (45 тис. прим.), с.-г. (100 тис. прим.), художня (45 тис. прим.). Комплектується літ-рою з питань тваринництва, вет. медицини, зоотехніки, економіки с. госп-ва, аграр. менеджменту, сусп.-політ. літ-ри. Є обмінний фонд. У фонді рідкіс. та цінних вид. зберігається 5 тис. прим. літ-ри с.-г. та мед. тематики. Серед цих видань – «О земледѣліи» (Москва, 1789), «Способы къ отвращенію въ рогатом скотѣ падежа и средства къ излѣчению сея болѣзни служащія» І. Лелехіна (С.-Петербургъ, 1800), «Сельскій хозяинъ 19 века, или полное собраніе новѣйших опытов...» (Москва, 1835), «Основаніе ветеринарной фармакологіи» О. Пашкевича (С.-Петербургъ, 1848), «Руководство къ изученію инфекціонніх болѣзней дом. животных» О. Раєвського (С.-Петербургъ, 1880). Довідк.-бібліогр. апарат складається з 40-а каталогів і картотек (з них 31 – читац., 9 – служб.). Б-ка здійснює книжк. обмін, осн. партнери – Туреччина (Ун-т Анкари), Норвегія (Осло, коледж вет. медицини), Казахстан (Алматин. зоовет. ін-т), РФ (Бєлгород. с.-г. ін-т), Білорусь (Білорус. с.-г. б-ка). 2002 б-ка увійшла до складу Наук.-метод. комп’ютерно-інформ. бібліотеч. центру. Зав. б-ки Г. Свириденко (від 1993).

Н. О. Анічина

Стаття оновлена: 2003