Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ПІСЛЯДИПЛО́МНОЇ ОСВІ́ТИ Засн. 1923 як б-ка Харків. клін. ін-ту вдосконалення лікарів (нині Харківська медична академія післядипломної освіти). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У передвоєнні роки бібліотеч. фонд нараховував 24 835 прим. книг і журналів. Під час 2-ї світ. війни майже весь фонд було знищено. Після війни почалося активне комплектування б-ки, переважно за рахунок надходжень літ-ри з різних б-к та приват. колекцій. У структурі б-ки відділи: обслуговування, довідк.-бібліогр., комплектування. Є філія у гуртожитку. Бібліотеч. фонд нараховує 271 018 прим.; комплектується соц.-екон., мед.-біол. та суміж. літ-рою. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет., геогр., автореф.) та картотек (персоналій, праць співроб. Академії, метод. рекомендацій, період. вид.). Зав. б-ки І. Онопрієнко (від 1993).

В. І. Ямпольська

Стаття оновлена: 2003