Бібліотека Харчової і переробної промисловості України Центральна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Харчової і переробної промисловості України Центральна

БІБЛІОТЕ́КА ХАРЧОВО́Ї І ПЕРЕРО́БНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ УКРАЇ́НИ Центральна Засн. 1944 як б-ка Мін-ва продовол. товарів УРСР. Має статус науково-технічної. Від 1975 – держ. галуз. депозитарій. У структурі б-ки – відділи (інформ.-бібліогр., нормат.-тех. документації та патентів) та чит. зал. Бібліотеч. фонд галуз., нараховує понад 400 тис. прим. укр., рос. мовами. Вміщує спец. види наук.-тех. літ-ри і документації, неопубл. праці, період. вид. Комплектується літ-рою з харч., м’ясомолоч. пром-сті, с. госп-ва, економіки, хімії та хім. технології. Є обмін. фонд. Серед раритетних видань: «Русское виноградное вино и хересъ» (Москва, 1894) М. Блауберга, «Крахмальное декстринное и паточное производства» (1897) К. Вебера, «Методы изслѣдования пищевыхъ продуктовъ и напитковъ» Г. Хлопіна (1913; обидва – С.-Петербург). Довідк.-бібліогр. апарат містить традиційні каталоги та картотеки. Б-ка видає списки нових надходжень з 14 галуз. серій, два рази на місяць – «Перелік офіц. матеріалів, опубл. в пресі», організовує виставки, Дні інформації та спеціаліста. Дир. б-ки Л. Уварова (від 1986).

Т. Б. Голіченко

Стаття оновлена: 2003