Бібліотека Херсонського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Херсонського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХЕРСО́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1874 у Херсоні як б-ка зем. уч-ща, від якого починає свою історію Херсонський державний аграрний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки – відділи комплектування та наук. обробки літ-ри, обслуговування, довідк.-бібліогр. з сектором інформації, сектор книгозбереження, комп’ютер. зал, 3 чит. зали, 2 абонементи. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 316 416 прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 251 075 книг, 65 341 період., 2804 іноз. видань; комплектується літ-рою з питань с. госп-ва, перероб. пром-сті, економіки, екології, юрид. літ-рою. Зберігається 378 прим. рідкіс. друк. видань. Серед цих видань – «Основные начала прикладной механики» Сопне (О., 1879), «Жизнь растений» Кернера А. фон Марілауна (т. 1, С.-Петербургъ, 1896), «Исследование почв Херсонской области» (1917), «Основы фитосоциологии» І. Пачоського (1921; обидва – Херсон). Обмін. фонд – 400 прим. Б-ка видає бібліогр. покажчики «Фермерство», «Землеробство та земельні відносини». Від 1979 б-ка є головною в об’єдн. с.-г. б-к Херсон. обл. 1954–2001 б-ку очолювала Н. Барсукова, від 2001 – Н. Анічкіна.

С. І. Курносенко

Стаття оновлена: 2003