Бібліотека Херсонського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Херсонського державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХЕРСО́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1917 на базі фондів евакуйов. Юр’єв. учител. ін-ту (м. Тарту), від якого починає свою історію Херсонський державний педагогічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Нині у структурі б-ки – 4 відділи (обслуговування, книгозберігання, комплектування та наук. обробки літ-ри, інформ.-бібліогр.), 2 абонементи, 5 чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 438 018 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 342 355 книг, 45 614 період., 3899 іноз. видань, 330 держ. стандартів, 70 дисків грамплатівок, 52 магнітні носії; комплектується літ-рою з сусп.-політ. наук, питань психології, педагогіки, природознавства, філософії, історії, мист-ва, мовознавства, літературознавства, худож. літ-рою. У фонді рідкіс. видань – 2560 од. зберігання (видання 1846–1945). Серед раритет. видань – «Атласъ бабочекъ и гусениц Европы и отчасти Русско-Азіатскихъ владѣний» Е. Гофмана (1897), «Критика чистого разума» І. Канта (перекл. з нім., 1902; обидва – С.-Петербург) та ін. Б-ка здійснює книжк. обмін із б-ками Білорус. ун-ту та провід. ВНЗів України. Видано бібліогр. покажч. «Наукові праці викладачів Ун-ту (1917– 1991 рр.)». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. абетк., абетк. читацького, системат., видань іноз. мовами, рідкіс. видань, праць викладачів Ун-ту), системи картотек, фонотеки (від 1980). Має доступ до мережі Інтернет. Б-ка організовує книжк. виставки, бібліогр. та інформ. огляди, читац. конф., презентації тощо. Б-ка – чл. Укр. бібліотеч. асоц., обл. метод. центр б-к ВНЗів.

Л. В. Корж

Стаття оновлена: 2003