Бібліотека Херсонського державного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Херсонського державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХЕРСО́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1961 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. ін-ту текстил. та легкої пром-сті, від якого починає свою історію Херсонський державний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки – відділи комплектування та наук. обробки, довідк.-бібліогр., обслуговування (абонемент, 2 чит. зали), електронна б-ка ф-ту міжнар. екон. відносин, 3 б-ки кабінетів каф., відділення у містах Армянськ, Феодосія, Керч, Ялта, Нова Каховка, Каховка. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 357 тис. прим. укр., рос. мовами, зокрема понад 39 086 прим. наук., понад 210 162 прим. навч., 10 500 – худож. літ-ри; комплектується літ-рою з легкої, текстил., хім. пром-стей, машинобудування та електрон. машинобудування, біомедицини, електроніки, фізики, автоматики, кібернетики, програмування, інформатики, економіки, фінансів, обліку та аудиту, маркетингу, менеджменту, історії, філософії, політології, релігієзнавства та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., системат., абетк., на окремі частини фонду, відділів б-ки, на фонди худож. літ-ри і мист-ва) і картотек (системат., темат.). Видано бібліогр. покажч. «Наукові праці викладачів Херсонського державного технічного університету 1995–98» (2002). Б-ка – чл. Асоц. б-к України. Зав. б-ки Л. Кащенко (від 1995).

Ф. Б. Рогальський

Стаття оновлена: 2003