Бібліотека центральних державних архівів України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека центральних державних архівів України

БІБЛІОТЕ́КА ЦЕНТРА́ЛЬНИХ ДЕРЖА́ВНИХ АРХІ́ВІВ УКРАЇ́НИ Створ. 1971 на базі бібліотеч. фондів Центр. держ. архіву вищих органів влади та управління України, ЦДІА України у Києві, Центр. держ. архіву кінофотодокументів України. Від 1980 підпорядк. Гол. архів. упр. при КМ України. Фонди б-ки складають 187 тис. книг та брошур (від 1840, є кілька видань серед. 17 ст.), понад 77 тис. комплектів журналів (від 1831), понад 24 тис. підшивок газет (від 1800), понад 36 тис. од. зберігання спец. видань (карти, листівки тощо), понад 27 тис. од. зберігання дублет. та обмін. фонду. У сховищах б-ки – понад 355 тис. книг, комплектів періодики, листівок, плакатів, афіш, картогр. матеріалів, сусп.-політ., істор., архівознав. та довідк. літ-ри. Багате зібрання законів – Рос. імперії, ЦР, УНР, УРСР та СРСР, матеріали ОУН–УПА, публікації укр. емігрант. центрів у Празі, Варшаві, Мюнхені, Канаді за 1918–45 (понад 60 тис. записів), а також літ-ра з історії архів. справи в Україні, нормат. матеріали та метод. розробки архів. установ. Зберігаються унікал. видання творів В. Винниченка, М. Грушевського, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, М. Максимовича; зібрання українознав. літ-ри міжвоєн. періоду, виданої на еміграції, зокрема УВУ в Празі. Фонд іноз. літ-ри – бл. 10 тис. томів та понад 4,5 тис. журналів 18–20 ст. У журн. фонді – «Сын отечества», «Чтение в Императорском обществе истории и древностей российских», «Киевская старина», «Україна», «Русская старина», «Каторга и ссылка», «Вестник Европы», «Известия Университета св. Владимира», «Записки НТШ», «Черниговские епархиальные ведомости», рідкісні часописи «Воля» (Відень, 1919), «Хліборобська Україна» (1920– 25), «Життя» (1924), «Студентський вісник» (1927; обидва – Прага), «Земля і воля» (1936), «Добрий пастир» (Станіслав, 1936–37). У газет. фонді – вид. поч. 19 ст. («Московские ведомости», «Санкт-Петербургские сенатские ведомости»); серед. 19 – поч. 20 ст. («Киевлянин», «Киевская газета», «Киевская мысль», «Киевские губернские ведомости», «Вісті української Центральної Ради», «Вісник генерального секретаріату УНР»). Картогр. фонд містить комплекти військ.-топогр. карт Рос. імперії, Австро-Угорщини, Німеччини, унікал. штабні карти з оператив. дислокацією часів рос.-япон. війни, 1-ї та 2-ї світ. воєн, штабні карти фронтів УНР. Зберігаються унікал. колекції рад. та білогвардій. листівок і плакатів, пропагандист. видань періоду воєн. дій 1918–20, УПА та нацист. окупац. влади. У довідк. фонді – енциклопед. видання, пам’ятні книги, списки насел. пунктів, адресні книги, календарі («Вся Россия», «Вся Москва», «Весь Киев», «Вся Украина», «Вся Одесса») та ін. Наук.-довідк. апарат складається з абетк. та системат. каталогів на книжк. та журн. фонди, абетк., геогр. та хронол. – на газет. фонд, темат. та довідк.-інформац. картотеки з архіво- та документознавства, спец. істор. дисциплін (понад 400 тис. карток). За сприяння Міжнар. фонду «Відродження» створ. комп’ютерну базу даних «Каталог українознавчих та унікальних видань» (14 тис. карток).

Г. В. Порохнюк

Стаття оновлена: 2003