Бібліотека центрального бюро науково-технічної інформації вугільної промисловості - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека центрального бюро науково-технічної інформації вугільної промисловості

БІБЛІОТЕ́КА ЦЕНТРА́ЛЬНОГО БЮРО́ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ІНФОРМА́ЦІЇ ВУГІ́ЛЬНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Засн. 1948 у м. Сталіно (нині Донецьк) як філія Держ. наук. б-ки Мін-ва вищої і серед. спец. освіти СРСР, від якої починає свою історію б-ка Вугільної промисловості Центрального бюро науково-технічної інформації. Має статус науково-технічної. Галуз. депозитарій України, регіон. галуз. центр міжбібліотеч. абонемента. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить понад 700 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема автореф. дис. (від 1972), спец. види наук.-тех. літ-ри і документації, неопубл. бібліогр. покажчики і списки літ-ри (від 1948), 9500 комплектів період. видань, 74 назви вітчизн. та іноз. журналів. Комплектується переважно літ-рою з питань вугіл. пром-сті та суміж. галузей. Серед раритетних видань – «Горный журналъ» (від 1826), «Труды съѣздов горнопромышленниковъ Юга Россіи» (Х., 1879–1917), ж. «Горнозаводское дѣло» (від 1911). Є довідк.-бібліогр. апарат, 3 чит. зали, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка видає бібліогр. списки «Техніка і технічні засоби очисних робіт», «Механізація допоміжних робіт на вугільних шахтах», «Гірничий тиск та управління гірничим тиском» та ін. Дир. Г. Цимбал (від 1989).

Н. В. Сидорова

Стаття оновлена: 2003