Бібліотека центру науково-технічної, економічної і правової інформації Одеської національної юридичної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека центру науково-технічної, економічної і правової інформації Одеської національної юридичної академії

БІБЛІОТЕ́КА ЦЕ́НТРУ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ, ЕКОНОМІ́ЧНОЇ І ПРАВОВО́Ї ІНФОРМА́ЦІЇ ОДЕ́СЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ ЮРИДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1967 як б-ка Одес. центру наук.-тех. інформації (нині Центр науково-технічної, економічної і правової інформації Одеської національної юридичної академії). Має статус науково-технічної. Основу книгозбірні склала літ-ра центр. б-ки тех. інформації Одес. раднаргоспу. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить понад 9 млн прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема книг – 58 тис., період. вид. – 221 тис., патентноліцензій. документів – 8,5 млн, нормат.-тех. документів – 202 тис. Комплектується переважно тех. літ-рою. У структурі б-ки відділи – патентної та наук.-тех. літ-ри, нормат.-тех. документації. Довідк.-бібліогр. апарат містить традиційні каталоги та картотеки. Б-ка проводить Дні науки, раціоналізатора і винахідника, організовує наук.-тех. виставки, проводить симпозіуми, конференції. За результатом наук.-тех. заходів видає збірники наук. праць. Від 2001 спільно з упр. екології та природ. ресурсів в Одес. обл. випускає «Причорноморський екологічний бюлетень».

Г. П. Толоконникова

Стаття оновлена: 2003