Бібліотека Черкаського державного технологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Черкаського державного технологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРКА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті, від якого починає свою історію Черкаський державний технологічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки – 4 відділи (обслуговування, обробки і комплектування, інформ.-бібліогр., стандартизації), 2 абонементи, 2 книгосховища, 2 чит. зали, філія чит. залу у гуртожитку. Є міжбібліотечний абонемент. Має 7 філій. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 336 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., араб., іспан. мовами; 22 829 період. (325 назв журналів, 75 назв газет), 215 іноз. видань, 22 657 спец. видів; автореф., дис. Бібліотеч. фонд комплектується екон. та тех. літ-рою за рахунок бюджет. коштів Ун-ту. Працює міжбібліотеч. абонемент, який здійснює обмін з різними абонентами в Україні та країнах СНД. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., абетк., системат.), 15-ти служб. і 14-ти читац. картотек, абетковопредмет. покажчика. Б-ка формує «Віртуальну б-ку ЧДТУ», проводить книжк. виставки, бібліогр. огляди, презентації, літ. вечори.

Л. К. Прямухіна

Стаття оновлена: 2003