Бібліотека Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРКА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Б. Хмельницького Засн. 1921 як б-ка Черкас. ІНО (нині Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У 1933 книжк. фонд становив 8 тис. прим. Нині у структурі б-ки відділи: довідк.-бібліогр., комплектування та обробки, інформац. технологій і автоматиз. бібліотеч. систем, а також 3 чит. зали та 3 абонементи. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 525 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 32 588 прим. наук., 202 476 навч., 58 304 худож. літ-ри, понад 135 тис. період. вид., автореф. дис. (від 1950). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань педагогіки, психології, філософії, історії, політології, економіки, фіз. виховання, філол., природн., фіз.-мат. наук, худож. літ-рою. У фонді зберігаються рідкісні вид. 18–19 ст. (962 прим.), зокрема «Полное умозрение строения и вождения кораблей» Л. Ейлера (1778), «Опыт в стихах и прозе» К. Батюшкова (1817), «Правила словесности, руководствующие от первых начал до высших совершенств красноречия» Я. Толмачова (1822), книги з приват. колекції графа Бобринського. Б-ка видає інформ. бюл. «Нове в педагогіці вищої школи», бібліогр. покажчики викладачів Ун-ту. Видано також «Каталог редких книг 18–19 веков: Библиографический указатель за 1778–1917 гг.» (1986). Значний внесок у розвиток б-ки зробили директори Н. Білостоцький (1934–48), Є. Романов (1948– 85), заст. дир. Л. Чепур (1976– 96). Б-ка співпрацює з Міжнар. фондом «Відродження» та Укр.-амер. доброчин. фондом «Сейбр-Світло».

Н. Ю. Силка

Стаття оновлена: 2003