Бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРНІВЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Ю. Федьковича Засн. 1852 як Крайова б-ка; від 1875 – б-ка Австр. ун-ту Франца-Йосифа (нині Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки: відділи (комплектування, наук. обробки літ-ри, зберігання вітчизн. видань, зберігання зарубіж. видань, рідкіс. та цінної книги, каталогів та картотек, чит. залів, абонементів, галузевий, культурно-просвітниц. діяльності, автоматизації), 5 абонементів, 4 чит. зали, 2 зали каталогів і картотек, 13 факультет. філій. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 2,55 млн прим. укр., рос., англ., латин., польс., старогрец., румун., франц. мовами, зокрема понад 1,21 млн прим. наук., 96 200 – худож. літ-ри, 375 тис. іноз. видань. Бібліотеч. фонд комплектується фіз.-мат., біол., інж.-тех., філол., філос., екон., хім., теол., іноз., худож. літ-рою. У фонді рідкіс. та цінних вид. зберігається бл. 70 тис. прим. 15–20 ст.: інкунабули, палеотипи, вітчизн. та іноз. стародруки, приватні архіви В. Симовича, Є. Козака, К. Райфенкугеля; колекції К. Томащука, В. Симовича, І. Карбулицького, Є. Козака, І. Співака та ін. Серед цінних видань – «Aliguot» Е. Ротердамського (Basel; Froben, 1518), «Geschichte der Stadt Zübeck» (1541, рукопис), «Бесѣды на дѣянія святых апостол» Іоана Златоуста (К., 1624), «Андреа, архієпископа Кесаріа Каппадокійскіа. Тлъкованіе на Апокаліпсіс» (К., 1625), «Апостол» (Л., 1654), «Меч духовный» Лазаря Барановича (К., 1666). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., абетк. і системат. книг іноз. мовами, автореф. дис., «Österreichische Bibliothek») і системи бібліогр. картотек. Б-ка проводить семінари-заняття, вечори пам’яті, вечори-зустрічі, книжк. вернісажі; в б-ці проведено конф. «Міхай Емінеску і Україна» (спільно з каф. румун. мови), «Легенда і міф у світ. літ-рі» (обидві – 2000); вечори, присвяч. 50-річчю від дня народження В. Івасюка (1999) та В. Вознюка (2000), вечір пам’яті Н. Яремчука (2001, спільно з геогр. ф-том). Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками 24 країн світу, зокрема РФ, Молдови, Казахстану, Білорусі, Румунії, Польщі, Австрії, США, Канади, Таїланду. Дир. б-ки І. Жалоба (від 2002).

А. Я. Волощук

Стаття оновлена: 2003