Бібліотеки дитячі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотеки дитячі

БІБЛІОТЕ́КИ ДИТЯ́ЧІ – державна спеціалізована система бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей. Б-ки містять зібрання вітчизн. та зарубіж. худож. літ-ри для дітей, видання, що допомагають реалізації навч. процесу в поч. школі. Наприкінці 19 – поч. 20 ст. дит. літ-ра була зосереджена у шкіл. б-ках, діяли також дит. відділи при земських, громад. та ін. б-ках. Початком розгалуж. мережі Б. д. України стала поява 1903 у Чернігові зем. дит. б-ки. 1918 у Києві бібліотекар-педагог Д. Добра за участі благодій. т-ва «Ліга захисту дитинства» заснувала першу самост. приватну б-ку для дітей. Згодом відкрито приватні Б. д. в Одесі, Житомирі та ін. великих містах України. 1919 при позашкіл. відділі Наркомосу створ. секцію дит. б-к (кер. В. Родникова), на засіданні якої в червні того ж року ухвалено планове рішення про обслуговування шкіл рай. дит. б-ками чи відділеннями. Першу держ. дит. б-ку в Україні організ. 1921 в Києві на основі книжк. фондів б-к Д. Доброї та «Ліги захисту дитинства». 1934 її реорганіз. в Київ. обл. б-ку для дітей ім. 15-річчя ЛКСМУ (1953– 92 б-ка носила ім’я О. Бойченка). 1918 з ініціативи П. Тичини та В. Мегеровського створ. Київ. міську б-ку для дітей (нині Центральна міська бібліотека для дітей ім. Т. Шевченка). 1934 в Україні функціонувало 66 самост. та 229 пересув. Б. д., фонди яких налічували понад 500 тис. прим. Невеликі б-ки на той час діяли і при 17 тис. шкіл. Того ж року ухвалено постанови РНК «Про бібліотечну справу в Союзі РСР» і «Про роботу масових бібліотек», які зобов’язали Наркомос здійснювати керво і держ. контроль за діяльністю б-к республіки, особливо дитячих. 1935 на виконання наказу наркома освіти УРСР В. Затонського від 1 грудня 1933 «Про створення державних обласних бібліотек» в Україні відкрилися обл. б-ки для дітей: Вінн., Дніпроп., Київ. та Одес. 1941 нараховувалось 266 самост. бібліотеч. закладів для дітей та юнацтва, зокрема 22 обл., 95 міських і 149 районних (фонд – бл. 3 млн прим.). Крім того, дітей обслуговували 385 сільс. і 19 296 шкіл. книгозбірень. У період фашист. окупації переважну більшість Б. д. України було знищено. РНК УРСР та ЦК КП(б)У 10 жовтня 1943 видали постанову «Про роботу політосвітніх установ у районах УРСР, звільнених від німецьких окупантів», в якій наголошено на відновленні мережі мас. б-к, зокрема дитячих. Наприкінці 1945 в Україні вже діяло 112 книгозбірень для дітей та юнацтва. 1946 в Україні було 21 обл., 55 рай., 37 міських Б. д. 1966 створ. Держ. респ. б-ку для дітей (нині Бібліотека України для дітей Державна). Нині в Україні функціонують 1246 спеціаліз. Б. д. (центр. – у Києві та Севастополі), послугами яких щорічно користуються понад 3 млн осіб. У 13-ти великих містах України працюють самост. централіз. бібліот. системи для дітей.

Найбільші фонди станом на 2002 (тис. прим.) мають Черкас. (320,7), Київ. (275,1), Донец. (252,7), Кіровогр. (184,1), Черніг. (194,3) обл. Б. д. Значне місце у фондах займає літ-ра, що сприяє всебіч. розвитку творчої особистості дитини, та матеріали краєзнав. характеру. Крім спеціаліз. книгозбірень, у бібліотеч. системі України діє розгалужена мережа б-к у школах, коледжах, ліцеях, Будинках дит. творчості. Модернізація діяльності б-к значно підвищила рівень інформ. обслуговування читачів, розширила доступ дітей до інформ. простору. Нині автоматиз. інформ. бібліотечні системи діють у Держ. б-ці України для дітей, Черкас., Львів., Херсон. обласних, Київ., Микол., Дніпроп. міських б-ках для дітей. Б. д. України займаються проблемами підтримки і збереження існуючої спеціаліз. системи бібліотеч. обслуговування; удосконаленням форм і методів роботи з дит. книгою в усіх б-ках, особливо сільс.; створенням єдиної автоматиз. інформ.-бібліотеч. системи Б. д. Від 1999 діє Укр. асоц. працівників б-к для дітей.

Літ.: Бібліотека. Книга. Сім’я: З досвіду роботи бібліотек України для дітей. К., 1996; Ашаренкова Н., Гільманова Л. Робота з читачами дитячих бібліотек України у повоєнні роки. К., 1998.

А. С. Кобзаренко

Стаття оновлена: 2003