Бібліотеки сільськогосподарські - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотеки сільськогосподарські

БІБЛІОТЕ́КИ СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКІ – мережа бібліотек сільськогосподарських наукових установ, навчальних закладів, підприємств та організацій. До складу мережі 2002 входило 274 бібліотечні заклади с.-г. профілю. Серед них – б-ки 73-х НДІ, н.-д. станцій, госп-в, центрів, садів, заповідників, 20-ти вищих і 115-ти серед. спец. навч. закладів тощо. Заг. фонд мережі – бл. 20 млн од. зберігання: друк., рукописні й електронні документи, що відображають осн. надбання вітчизн. і зарубіж. с.-г. науки і практики. Нагромаджується літ-ра з рослинництва, тваринництва, агротехніки, ґрунтознавства, механізації, електрифікації і комп’ютеризації с. госп-ва, економіки, екології, вет. медицини, агропром. бізнесу, фермерства, агропром. політики, управління с. госп-вом; з питань лісового, водного госп-ва, сільс. буд-ва, аграр. права, а також енциклопед., довідк., словник., навч. літ-ри. Зібрано праці укр. учених-аграріїв. Б-ки мережі обслуговують понад 500 тис. працівників с. госп-ва, студентів і викладачів навч. закладів, науковців, управлінців, землекористувачів і землевласників, бізнесменів, політиків. Щорічно вони одержують з б-к понад 20 млн видань.

Мережа с.-г. б-к в Україні почала складатися ще в серед. 19 ст. на основі книжк. фондів земств, агроном. т-в, дослід. полів, станцій, лабораторій, рільн. і ремісничих шкіл. Першопочатки Б. с. – у монастир. б-ках, які збирали і використовували літ-ру з городництва, садівництва, квітникарства, лікування травами. Прообразами Б. с. в Україні були книжк. і рукописні зібрання перших наук.-практ. установ – аптекар. городів, які виникли на поч. 17 ст. у Лубнах і Києві, а також акліматизац. садів (с. Основ’янці Богодухів. пов. Харків. губ., 1809). У цих установах нагромаджувалися досвід і літ-ра не тільки про вирощування лікар., а й багатьох с.-г. рослин. З появою у 19 ст. наук. с.-г. т-в (зокрема Одеського, Харківського, Полтавського) і ВНЗів з’являються спеціалізовані Б. с.

Нині осн. с.-г. інформ. ресурси зосереджено у б-ках та інформ. службах НДІ УААН (землеробства, ґрунтознавства, агроекології, цукр. буряків, садівництва, картоплярства, зернового госп-ва, пшениць, механізації й електрифікації с. госп-ва, гідротехніки та меліорації, вет. медицини, тваринництва, аграр. економіки, агропром. вироб-ва та ін.). Великі книжк. фонди мають б-ки галуз. ВНЗів та НДІ. Наук., інформ., метод. і координац. центром мережі Б. с. України є Сільськогосподарська бібліотека Центральна наукова УААН. Наприкінці 20 – на поч. 21 ст. Б. с. спрямовують осн. зусилля на збагачення інформ. ресурсів, вдосконалення діяльності на основі новіт. технологій, комп’ютеризації, інтеграції з ін. галуз. б-ками та інформ. центрами, взаємодії із зарубіж. Б. с. Розробляються моделі переходу б-к від книгозбірень до бібліотеч.-інформ. центрів наук.-інформ. обслуговування науки, вироб-ва, навчання, упр. і бізнесу аграр. профілю. Б-ки різних систем, відомств, форм власності взаємодіють у створенні інтегров. ресурсу для інформ. обслуговування всіх, хто цікавиться аграр. проблемами. Розпочато формування зведеного електрон. каталогу Б. с. України і Нац. електронної с.-г. б-ки.

Літ.: Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921–2001: Бібліогр. покажч. літ-ри за 1933– 2001 рр. К., 2002; Наукові сільськогосподарські бібліотеки в ХХІ столітті: Тези доп. наук.-практ. конф. К., 2002.

О. С. Онищенко

Стаття оновлена: 2003