Бібліотекознавство і бібліографія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотекознавство і бібліографія


Бібліотекознавство і бібліографія

«БІБЛІОТЕКОЗНА́ВСТВО І БІБЛІОГРА́ФІЯ» – міжвідомчий науково-методичний збірник. Виходив 1964– 92. Організатор видання – Харків. ін-т культури (нині академія). Перші 13 вип. видала Книжк. палата УРСР, згодом – вид-ва «Вища школа» та «Основа». У збірнику розглядаються проблеми створення єдиної мережі б-к, комплектування фондів, диференційов. обслуговування читачів, бібліотеч.-бібліогр. забезпечення інформ. потреб спеціалістів різних галузей, автоматизації та механізації бібліотеч. процесів тощо. Низку статей присвяч. історії розвитку бібліотеч. справи, історії великих наук. б-к України. Подаються метод.-бібліогр. матеріали, результати наук. досліджень з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, огляди видань творів укр. письменників (зокрема Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, П. Грабовського, Лесі Українки). Окремі питання бібліографії розглядаються на матеріалах творчості укр., рос., зарубіж. авторів (досліджуються літ. зв’язки І. Франка і М. Коцюбинського, деякі питання драматургії І. Карпенка-Карого, видання творів М. Лермонтова в Україні тощо). Відп. ред. були М. Демченко, Є. Тамм, В. Удалова. Від 1998 видається новий фах. зб. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика».

Літ.: Гольденберг Л. И. Научный сборник украинских книговедов // Книга: Исследования и материалы. 1973. Сб. 26; Столяров Ю. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства // Бібліотекознавство і бібліографія. 1980. Вип. 20; Бабич В. С., Пашкова В. С. Питання історії бібліотечної справи і бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і бібліографія»: До 30-річчя від дня заснування // Історія бібліотеч. справи в Україні: Зб. наук. пр. К., 1995; Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі // Вісн. Харк. академії культури. 1999. Вип. 1.

Статтю оновлено: 2003