Бібліотечний збірник - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотечний збірник

«БІБЛІОТЕ́ЧНИЙ ЗБІ́РНИК» – неперіодичне наукове видання. Видавався Всенар. б-кою України (ВБУ, нині Бібліотека України ім. В. Вернадського Національна) у Києві 1926–27, редколегія: В. Козловський, С. Постернак, М. Сагарда. Вийшло три числа: «Праці Першої конференції наукових бібліотек УСРР», «На науково-бібліотечному фронті УСРР», «Бібліографія на Україні». У першій частині подано матеріали 1-ї конф. наук. б-к, яка відбулася за ухвалою «Укрнауки» у Києві 28–31 грудня 1925. У збірнику наведено список установ і делегатів, які брали участь у конференції, викладено зміст дебатів, опубл. доповіді та резолюції, серед них: «Організація мережі наукових бібліотек УСРР та найближчі завдання їхньої роботи» В. Дубровського, «Проблема наукових бібліотек» С. Постернака, «Бібліографічна робота в наукових бібліотеках» М. Сагарди, «Завдання наукової бібліографії на Україні» С. Рубінштейна, «Книжкова Палата й наукові бібліотеки» М. Годкевича, «Створення в наукових бібліотеках України краєзнавчих осередків і організація бібліографії продукційних сил» М. Ясинського, «Активізація роботи в наукових бібліотеках» Д. Балики, «Про перепис бібліотек УСРР» Ю. Меженка та ін. Друга частина присвячена підсумкам діяльності ВБУ та завданням, функціям, планам і перспективам розвитку наук.-бібліот. діяльності. Третю частину присвячено висвітленню низки питань бібліографії, над якими працювала ВБУ, зокрема проблем укр. бібліогр. репертуару (УБР), наук., рекомендац. бібліографії, історії бібліографії в Україні, досвіду наук. і практ. діяльності ВБУ. Вміщено матеріали про новоутворений центр. орган бібліографії в Україні – Бібліогр. Комісію УАН у Києві.

Літ.: Солонська Н. Періодичні видання Національної бібліотеки України. 1919–1998 // БВ. 1998. № 5.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2003