Бібліотечно-інформаційний центр Сумського державного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотечно-інформаційний центр Сумського державного університету

БІБЛІОТЕ́ЧНО-ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ ЦЕНТР СУМСЬКО́ГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1948 як б-ка заг.-тех. ф-ту Укр. політех. ін-ту, від якого починає свою історію Сумський державний університет. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 2,2 млн прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 1,2 млн патент. документації, 716 тис. книг, 200 тис. навч.-метод. видань, підручників, посібників, 28 тис. період. вид., 18,5 тис. стандартів, 11 тис. автореф. дис., 8,5 тис. вторин. документів, звіти, дис. та ін. друк. видання, документи на електрон. носіях. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з тех., природн.-сусп., мед., екон., юрид., гуманітар. наук, худож. літ-рою. Щорічно фонд поповнюється на 40 тис. прим. Б-ка передплачує понад 300 назв період. видань. Діє обмінний фонд. Створ. електрон. каталог на фонд книг, бази даних наук. праць викл. Ун-ту, книгозабезпеченості дисциплін, організац.-регламент. документації. 2002 відкрито відділ автоматизації бібліотеч. процесів. Б-ка видає темат. інформ., рекомендац. списки, бібліогр. покажчики. Щороку б-ка проводить 150 різноманіт. за тематикою масових заходів, організовує понад 200 виставок та переглядів видань. У б-ці діє літ. вітальня, у якій проводяться масові заходи, постійно діють виставки живопису та декорат.-ужитк. мист-ва. Б-ка функціонує як бібліотечна система, яка об’єднує: центр. б-ку, 2 філіали (на мед. та гуманітар. ф-тах), 3 кабінети на кафедрі сусп. наук, 33 кафедрал. б-ки, 15 б-к навч.-консультац. пунктів, 2 б-ки ін-тів при Ун-ті. Співпрацює з б-ками ун-тів Румунії, Туреччини. Дир. Т. Слабко (від 1989).

А. О. Кудрявцева

Стаття оновлена: 2003