Біблос - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біблос

«БІ́БЛОС» – бібліографічний ілюстрований часопис, що виходив із підзаголовком «Журнал бібліографії, критики і рецензій», згодом «Журнал бібліографії». Періодичність змінювалася: місячник, потім квартальник. Видавався у Нью-Йорку 1954–79 (усього вийшло 167 чисел). Мета журналу – зібрати бібліографію періоду 2-ї світ. війни на укр. землях та в країнах Європи, США, а також інформувати про нові укр. видання діаспори. У «Б.» вміщувалися списки і огляди нових видань книг та періодики укр. еміграц. вид-в з різних галузей українознавства («Українські видання в часі війни: вересень 1939 – грудень 1941 рр.», «Книжкові видання, що появилися в ЗДАмерики та в Канаді (1945–1954)», «Видання календарів-альманахів, що появилися накладом Товариства “Відродження” в Арґентині», «Видання “Клюбу Приятелів Української Книжки”», «Дещо з книжкових видань Романа Рахманного» тощо). Друкувалися поетичні твори, рецензії на істор. та художню літ-ру, публіцистику; вміщувалися окремі статті з історії Церкви в Україні (зокрема про Львівські синоди 1891 і 1897 УГКЦ), джерелознавства історії України, історії укр. друкарства, бібліографії; подавалася хроніка культур., наук. і громад. життя укр. діаспори в США. Серед авторів – М. Бойко, Я. Рудницький; гол. ред. М. Сидір-Чарторийський.

Т. В. Добко

Статтю оновлено: 2003