Біжкович Опанас Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біжкович Опанас Семенович

БІЖКО́ВИЧ Опанас Семенович (16(28). 11. 1892, м. Єкатеринодар, нині Краснодар, РФ – 05. 04. 1977, Ленінград, нині С.-Петербург) – етнограф. Закін. Ленінгр. геогр. ін-т. Працював в Ін-ті народів Півночі. Дійс. чл. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови (1926), на засіданнях якого прочитав низку доповідей з етнографії українців Кубані: «Етнічний склад та історія колонізації Кубані», «Еволюція землеробства та скотарства на Кубані», «Звідомлення про командирування влітку 1929 р. на Кубанщину» й «Етнографічна мапа Північно-Кавказького краю, складена А. Г. Жанієвим, та її хиби». Друкувався в «Наукових збірниках» т-ва: «Еволюція рільничого знаряддя на Кубані» (вип. 1, 1928; вип. 3, 1931). Заарешт. 29 листопада 1929 у справі «Рос. нац. партії» («Справа славістів»). Б. виступав за приєднання до України частини РРФСР, починаючи від зх. повітів Курської та Воронез. губ. до карпат. долин включно, додаючи до них і зх. частину Кубані, Пд.-Зх. Дон, зх. половину Ставропол. губ. й далі аж від Карпат до схилів Алтаю. Відтворюючи історію минулого, екон. зв’язки, Б. висловлював думку про орг-цію Соборної України як економічного цілого з політ.-екон. інтересами. Навесні 1934 Б. засудж. до 3 р. таборів (відбував у Караґандин. обл.). Звільн. достроково 14 травня 1934. Жив і працював у Нальчику (1936–37), Ташкенті (1937– 48). Від 1948 – в Ленінграді, працював зав. відділу України і Білорусі Держ. музею етнографії народів СРСР. У 1950–60-і рр. опублікував низку статей у ж. «Народна творчість та етнографія» з питань укр. декор.-ужитк. мист-ва. Наприкінці 50-х рр. відновив поїздки на Кубань і повернувся до вивчення етнографії місц. українців, опублікував у 2-й пол. 60-х рр. низку цінних статей. У 1970-і рр. свій невеликий архів Б. передав до ІМФЕ АН УРСР.

Пр.: Черкесы и русская культура // Революция в деревне. Москва, 1924; Землеустройство на Кубани // Там само. 1925; Коллективизация сельского хозяйства на юге России. Экономический быт сельскохозяйственных коммун «Красное знамя», «Прямой путь», «Всемирная дружба», «Федоровская». Ленинград, 1927; Украинцы-переселенцы южной части Семипалатинской губернии // Мат. комиссии экспедиционных исследований. Ленинград, 1930. Вып. 16; Карта народов СССР // Сов. этнография. 1953. № 2; Хозяйство и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры: Определитель. Москва, 1959 (співавт.); История заселения Кубани // Геогр. об-во СССР. Докл. отделения этнографии. 1966. Вып. 2; Современный этнический состав населения Краснодарского края // Там само. 1967. Вып. 5 (співавт.); Рецензія на етнографічну карту Кавказу // НТЕ. 2000. № 5—6.

Літ.: Олесин Я. Ленінградські соборники // ЛГ. 1933, 21 лип.; Анин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. Москва, 1994; Просим освободить из тюремного заключения. Москва, 1998; Довженюк Г. Невідома праця кореспондента Етнографічної комісії Академії наук України // НТЕ. 2000. № 5–6.

В. К. Чумаченко

Стаття оновлена: 2003