Костерін Олексій Євграфович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костерін Олексій Євграфович


Костерін Олексій Євграфович

КОСТЕ́РІН Олексій Євграфович (Костерин Алексей Евграфович; 17. 03. 1896, с. Нижня Бахметьєвка Са­­ратов. губ., Росія – 10. 11. 1968, Москва) – російський письменник, правозахисник. 1915 закін. реал. уч-ще, від 1916 навч. у Нар. ун-ті Шанявського (Москва), брав участь у профспілк. русі. 1917 за­арешт. за звинуваченням у біль­­шовизмі, звільнений після Лютн. революції. 1918 вступив до біль­­шов. партії, у складі Червоної ар­­мії воював на Пн. Кавказі та у Закавказзі. На поч. 1920 – військ. комісар Чечні, згодом – секр. Ка­бардин. обкому партії (обидва – РФ). Написав істор. нарис «В горах Кавказа. 1919–1920» (Вла­­дикавказ, 1921). У 1922 виключений з партії. Відтоді мешкав у Москві, займався літ. і журналіст. діяльністю, 1935 став чл. СП СРСР. 6 травня 1938 заарешт., як «соціально небезпеч. елемент» засудж. до 5-ти р. таборів. Після звільнення неод­норазово мі­няв місця роботи і проживання, 1953 повернувся до Москви. 1955 реа­біліт., 1956 відновлений у СП СРСР. 1957 написав листа М. Хрущову, в якому розкритикував політику влади стосовно репрес. при Й. Сталіні чеченців й інгушів. 1959 відновлений у партії. 1967 у самвидаві розповсюдив статтю «О малых и за­­бы­­тых» (про репрес. народи). Взяв активну участь у русі за реабілітацію та повернення на батьківщину крим. татар, неодноразово виступав на парт. зібран. моск. письменників із різкою кри­­тикою політики ресталінізації. Сформу­­вав гурток, чл. якого обстоювали необхідність відновлення ленін. принципів і рев. ідеалів на про­тивагу тодіш. рад. дійсності. 1966 до нього приєднався П. Гри­горенко (називав К. своїм учите­лем). 1967–68 написав і підписав понад 10 правозахисних документів, серед яких – звернення до Консультатив. наради комуніст. і робітн. партії у Будапешті з вимогою надати право виступи­ти йому і П. Григоренку як пред­­ставникам комуніст. опозиції в СРСР. 1968 повторно виключений із партії і СП СРСР.

Тв.: На изломе дней: Рассказы. Мос­­ква, 1924; Восемнадцатый годочек: По­­весть. Москва; Ленинград, 1924; Мор­­ское сердце: Сб. рассказов. Москва, 1927; Памятные дни: Рассказы. Сара­­тов, 1936; В потоке дней: Повести и рассказы. Москва, 1958; По таежным тропам: Рассказы. Москва, 1964.

Літ.: Григоренко П. Г. В подполье мож­­но встретить только крыс. Нью-Йорк, 1981; Москва, 1997; Губог­­ло М. Н., Червонная С. М. Крымско-татарское на­­циональное движение. Т. 1–2. Москва, 1992.

Статтю оновлено: 2014