Біленко Павло Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біленко Павло Якович

БІЛЕ́НКО Павло Якович (22. 07. 1920, с. Стара Збур’ївка, нині Голопристан. р-ну Херсон. обл. – 01. 04. 1996, Полтава) – фахівець у галузі рослинництва та землеробства. Д-р с.-г. н. (1968), проф. (1971). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1950). Працював у Херсон. пед. ін-ті (1951–60): ст. викл., доц., зав. каф. ботаніки; зав. відділу землеробства НДІ с. госп-ва центр. чорнозем. смуги (1960); зав. каф. ґрунтознавства Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-ту (1960–61); заст. дир. з наук. роботи Укр. н.-д. станції по боротьбі з гірчаком рожевим, Херсон (1961–62); доц., зав. каф. с.-г. вироб-ва Гірсько-Алтай. пед. ін-ту (1962–64); зав. каф. ботаніки Луган. пед. ін-ту (1964–69); зав. каф. землеробства і рослинництва Мелітоп. ін-ту механізації с. госп-ва (1969– 75); у Полтав. с.-г. ін-ті на каф. рослинництва: зав. каф. (1975 – 91), проф. (1991–96). Вивчав залежність родючості ґрунтів та фізіолог. процесів у рослинах від глибини та системи обробітку ґрунту на поливних і богарних землях; закономірності формування врожаю с.-г. культур у залежності від осн. обробітку ґрунту; використання нових кормових культур і кормосумішей у польових сівозмінах.

Пр.: Глибока оранка та деякі процеси, що відбуваються в грунті і в рослинах озимої пшениці при зрошенні // Наук. зап. Херсон. пед. ін-ту. 1956. Вип. 6; Некоторые вопросы обработки почвы под кормовые культуры на орошаемых землях УССР // Науч. зап. Херсон. с.-х. ин-та. К., 1965 (співавт.); Плодородие верхних слоев обыкновенного чернозема и использование их в культуре // Почвоведение. 1970. № 6; Кормовые культуры: Учеб. пособ. Х., 1980; Полевое кормопроизводство: Учеб. пособ. К., 1985 (співавт.).

В. М. Писаренко, Є. Г. Чернявський

Стаття оновлена: 2003