Білецький Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Білецький Іван Іванович

БІЛЕ́ЦЬКИЙ Іван Іванович (бл. 1850, Одеса – 1936, Харків) – ґрунтознавець, педагог. Батько Олександра, дід Андрія та Платона Білецьких. Закін. Петровську рільничу та лісову академію (Москва). Учень Г. Ґуставсона. Від 1884 – на викладац. роботі: 1884–1900 – в Казан. рільничому уч-щі (викл. рільництва та ботаніки, згодом інспектор), 1900–18 – у Харків. середньому с.-г. уч-щі (викл., згодом дир.). У 1920-і рр. – зав. агротех. відділу Укррадгосптресту. Друкувався від 1877. Автор низки статей з питань рослинництва, ґрунтознавства, агрохімії, методики викладання с.-г. дисциплін у журналах «Русская школа», «Сельское хозяйство», «Сельскохозяйственное образование», «Хозяйство», «Журнал физикохимического общества» та ін. Неопублікованими залишилися дослідж. «Пряные и душистые растения» та «Руководство к разведению, собиранию и употреблению лекарственных растений».

Пр.: Краткий исторический очерк двадцатипятилетия Казанского земледельческого училища (1864–1889). Казань, 1889; Почвоведение. Образование почвы, ее состав и свойства. Виды почв, их классификация, бонитировка и картография. Москва, 1895; Возделывание редких огородных растений и его практическое значение. С.-Петербург, 1907–08. Ч. 1–2; Методика земледелия: Пособ. С.-Петербург, 1910; Харьковское среднее сельскохозяйственное училище // Ежегодник Департамента земледелия. С.-Петербург, 1912; Растениеводство в наглядных пособиях для сельскохозяйственных школ. Москва, 1926.

ДА: Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ. Ф. 162 (Білецький О. І.). Од. зб. 4173 (список праць та ін. матеріалів І. Білецького).

С. А. Захаркін

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
С. А. Захаркін . Білецький Іван Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40007 (дата звернення: 12.04.2021)