Білецький Іван Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Білецький Іван Іванович


Білецький Іван Іванович

БІЛЕ́ЦЬКИЙ Іван Іванович (бл. 1850, Одеса – 1936, Харків) – ґрунтознавець, педагог. Батько Олександра, дід Андрія та Платона Білецьких. Закін. Петровську рільничу та лісову академію (Москва). Учень Г. Ґуставсона. Від 1884 – на викладац. роботі: 1884–1900 – в Казан. рільничому уч-щі (викл. рільництва та ботаніки, згодом інспектор), 1900–18 – у Харків. середньому с.-г. уч-щі (викл., згодом дир.). У 1920-і рр. – зав. агротех. відділу Укррадгосптресту. Друкувався від 1877. Автор низки статей з питань рослинництва, ґрунтознавства, агрохімії, методики викладання с.-г. дисциплін у журналах «Русская школа», «Сельское хозяйство», «Сельскохозяйственное образование», «Хозяйство», «Журнал физикохимического общества» та ін. Неопублікованими залишилися дослідж. «Пряные и душистые растения» та «Руководство к разведению, собиранию и употреблению лекарственных растений».

Пр.: Краткий исторический очерк двадцатипятилетия Казанского земледельческого училища (1864–1889). Казань, 1889; Почвоведение. Образование почвы, ее состав и свойства. Виды почв, их классификация, бонитировка и картография. Москва, 1895; Возделывание редких огородных растений и его практическое значение. С.-Петербург, 1907–08. Ч. 1–2; Методика земледелия: Пособ. С.-Петербург, 1910; Харьковское среднее сельскохозяйственное училище // Ежегодник Департамента земледелия. С.-Петербург, 1912; Растениеводство в наглядных пособиях для сельскохозяйственных школ. Москва, 1926.

ДА: Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ. Ф. 162 (Білецький О. І.). Од. зб. 4173 (список праць та ін. матеріалів І. Білецького).

Статтю оновлено: 2003