Білий Яків Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білий Яків Іванович

БІ́ЛИЙ Яків Іванович (22. 09. 1931, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі хімії та технології силікатних і тугоплавких неметалевих матеріалів. Д-р тех. н. (1982), проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1957). Працював нач. теплобюро (1957–59); від 1962 – в Укр. хім.-технол. ун-ті (Донецьк) : ст. інж., асист., доц. (1966–70), проректор з вечір. і заоч. навчання (1970–74), з наук. (1974–76) та навч. (1976–84) роботи, ректор (1984–98), від 1998 – радник ректора; одночасно 1978–2001– зав. каф. хім. технології кераміки і скла. На основі комплекс. досліджень та випробувань оксид. і безкисн. систем (силікат., боросилікат., алюмосилікатних тощо) створено наук.-інж. засади синтезу нових матеріалів (склоемалей та кераміки) різного функціон. призначення та розроблено технологію їх вироб-ва.

Пр.: О влиянии фтора на некоторые свойства легкоплавких эмалей // СК. 1965. № 4 (співавт.); Влияние оксидов марганца на поверхностное натяжение натрийборосиликатных стекол и их растекаемость по окисленной поверхности стали. К., 1977 (співавт.); Плотность стекол и расплавов системы MeO-B2O3-SiO2 // Физика и химия стекла. 1989. Т. 15, № 2 (співавт.); Упрочнение пористой нитридкремниевой керамики // СК. 1992. № 7 (співавт.); Оптимизация состава бесфтористой эмали для яркоокрашенных покрытий // Вопр. химии и хим. технологии. 1998. № 1 (співавт.); Исследование и выбор базовых стекол для разработки бесфтористых беспигментных цветных покрытий // Там само. 2001. № 6 (співавт.).

В. І. Голеус

Статтю оновлено: 2003