Білик Яків Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білик Яків Васильович

БІ́ЛИК Яків Васильович (29. 11. 1921, с. Ліщинівка, нині Христинів. р-ну Черкас. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (1971), проф. (1974). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1978). Чл. Європ. нейрохім. т-ва (1991). Учасник 2-ї світ. війни, має бойові нагороди. Закін. Київ. мед. стоматол. ін-т (1950). Відтоді працює в Ін-ті біохімії НАНУ: 1953–60 – учений секр., одночасно на громадських засадах – учений секр. Всесоюз. координац. комісії з проблем біохімії нерв. системи, 1960–72 – ст. н. с., заст. зав. відділу, 1972–78 – заст. дир. з наук. роботи, одночасно 1972– 82 – зав. відділу біохімії нерв. системи, 1982–86 – ст. н. с., від 1986 – пров. н. с. Дослідж. з біохімії зсідання крові, біохімії нерв. системи (нейрохімії), історії розвитку біохімії, ретроспективної нейрохім. бібліографії. Виявив закономірності прижиттєвої регенерації білкових структур нерв. тканини в онтогенезі та за різних функціон. і патолог. станів організму, а також установив роль ферментних систем катаболізму в процесах оновлення тканинних білків. Чл. редколегії, заст. гол. ред. та гол. ред. «Українського біохімічного журналу» (1973–90).

Пр.: Биохимия свертывания крови. К., 1957 (співавт.); Белки головного мозга и их обмен. К., 1972 (співавт.); Protein Metabolism of the Brain. New York; London, 1977 (співавт.); Нейрохимия: Библиогр. указ. 1953–1962. К., 1979; Нейрохимия: Библиогр. указ. 1963–1967. К., 1981; Александр Владимирович Палладин. Документы. Фотографии. К., 1985 (співавт.); Специфические белки нервной ткани. К., 1990 (співавт.); Александр Владимирович Палладин. Воспоминания современников. К., 1995 (співавт.); Академик А. В. Палладин – основатель научной школы функциональной нейрохимии // УБЖ. 1998. Т. 70, № 5 (співавт.); Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України – 75 років // Там само. 2000. Т. 72, № 4–5.

Літ.: Яків Васильович Білик: До 80-річчя від дня народж. [Хроніка] // УБЖ. 2001. Т. 73, № 6.

В. І. Назаренко

Стаття оновлена: 2003